zwierzak wifi komunikator TOYMAIL z Polski
PRYWATNOŚĆ Za świadczenie usług Toymail odpowiada firma Toymail Co., której firma Kusha jest wyłącznym przedstawicielem handlowym w Polsce. W Toymail Co, Twoja prywatność traktowana jest bardzo poważnie i robimy wszystko aby zabezpieczyć Twoje dane przed dostępem przez osoby nieautoryzowane. Ta strona wyjaśnia, jakiego typu informacje są zbierane, gromadzone i przechowywane przez Toymail Co., LLC. i spółki/firmy zależne, stowarzyszone oraz przedstawicielstwa handlowe (zwane łącznie "Toymail"), w tym informacje personalne (dane, które mogą zostać powiązane z konkretną osobę lub gospodarstwem domowym), w związku z działaniem aplikacji Toymail i naszych listonoszy Mailmen ™ (zwanych łącznie "Produktami Toymail "). Chcemy żebyście wiedzieli, że będziemy zawsze: 1. Przedstawiać jasno jakie rodzaje informacji zbieramy i jak ich używamy. 2. Zapytamy o zgodę na udostępnianie Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż świadczenia usług Toymail, a zrobimy to tylko wtedy, gdy myślimy, że będą one zapewniały Państwu interesujące usługi dodatkowe. 3. Używać najlepszych w swojej klasie narzędzi zapewniających bezpieczeństwo danych i chroniących produkty Toymail przed nieautoryzowanym dostępem. Korzystając z tej usługi, użytkownik wyraża zgodę, na umożliwienie nam gromadzenia i przetwarzania informacji w sposób opisany poniżej. O jakie informacje pyta Toymail? Informacje wprowadzane podczas instalacji i konfigurowania skrzynek pocztowych Toymail w tym nazwy użytkownika w aplikacji Toymail i zdjęcia powiązanego z użytkowanym urządzeniem. Informacje zbierane podczas konfigurowania urządzenia do działania z Daily Toymailer wymaga podania w aplikacji Toymail danych takich jak data urodzin dziecka, strefy czasowej i brzmienia imienia dziecka. Aby uzyskać dostęp do produktu Toymail przez Internet z komputera, smartfonu lub tabletu, musisz podłączyć go do sieci Wi-Fi. Podczas instalacji, będziemy prosić o nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i hasło, aby połączyć się z Internetem. Pozwoli to zachować te informacje w urządzeniu, wraz z adresem IP, dzięki czemu będzie można uzyskać do niego dostęp i kontrolować ze smartfonu lub tabletu, a także komunikować się z serwerami Toymail i pobierać aktualizacje oprogramowania. Ponadto podczas tworzenia konta Toymail, zbieramy i zapisujemy swój adres e-mail. Od tego momentu, Twój adres e-mail jest używany do komunikacji z Toymail Co. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego identyfikatora i hasła. Podobnie jak większość stron internetowych, rutynowo rejestrujemy dane logowania (w tym informacje, takie jak adres IP) oraz informacje techniczne (takie jak typ przeglądarki i wersja) gdy przeglądarka, urządzenie mobilne lub produkt Toymail kontaktuje się z naszymi serwerami. Te pliki dziennika zdarzeń są używane do rozwiązywania problemów i są przechowywane w chmurze na naszych serwerach. Informacje zbierane przetwarzania płatności przy zakupie za pośrednictwem naszej strony, nie są przechowywane po zakończeniu procesu przetwarzania. Jakie informacje zbiera Toymail Co? Zapisujemy dane identyfikacyjne ID urządzenia oraz wersja oprogramowania, jest to konieczne dla prawidłowego działania produktu. Po podłączeniu do sieci Wi-Fi, twoja skrzynka Toymail regularnie przesyła do serwerów Toymail w chmurze dane wymienione powyżej (z wyjątkiem hasła Wi-Fi), aby zapewnić Państwu wykonywanie usługi. Przychodzące i wychodzące wiadomości są przechowywane w aplikacji Toymail dla Twojego użytku i odtwarzania. Dane Cookie i wykorzystania danych trafiają do nas z Google Analytics. Adresy e-mail po zalogowaniu się do listy e-mail Toymail Co. Jak Toymail Co wykorzystuje zebrane informacje? Używamy tych informacji w celu zapewnienia obsługi, poprawy produktów i usług Toymail. Możemy korzystać z adresu e-mail, aby wysłać Ci te informacje, lub zaprosić Państwa do udziału w badaniach ankietowych dotyczących używania Toymail. Korzystamy przy tym z zewnętrznych usługodawców aby wykonać niektóre z tych funkcji. Usługodawcy ci nie są upoważnieni od udostępniania tych informacji do żadnych innych celów. Używamy metod zgodnych ze standardami branżowymi, aby utrzymać te informacje bezpiecznie podczas gdy są przesyłane przez sieć domową i przez Internet do naszych serwerów w chmurze . Z kim Toymail Co może dzielić się zebranymi informacjami? W żadnym wypadku nie dzielimy się Informacjami Personalnymi dla celów komercyjnych i marketingowych w celach niezwiązanym z dostawą produktów i usług Toymail. Jak również, nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy list naszych klientów. Nasi technicy i inni pracownicy Toymail mają nadzorowany dostęp do tych informacji, aby mogli odpowiedzieć na Twoje pytania, jeśli skontaktujesz się z nami o pomoc i aby mogli monitorować nasze serwery w przypadku problemów technicznych. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie, zapewniamy że dostęp do naszych użytkowników, na rzecz osoby trzeciej, może zostać udostępniony jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do wykonania przepisów stanowych i federalnych, w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie do sądu lub nakaz rewizji. Możemy udostępniać segregowane i anonimowe informacje w różny sposób, w tym, aby publikować trendów i poprawiać nasze system. Podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że informacje nie mogą być powiązane powrotnie z Tobą, wymagamy od naszych partnerów, aby wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia usług pozostały anonimowe. Dane osobowe mogą być zbierane, przetwarzane i przechowywane przez Toymail lub jej dostawców usług w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których umieszczone są nasze serwery. W rezultacie, Twoje dane osobowe mogą być przedmiotem wymogów prawnych, w tym wymogów zgodnych z prawem do ujawnienia danych osobowych organom rządowym, w tych krajach. Jeśli wybierzesz poza stroną do zakupu, instalacji lub obsługi urządzenia Toymail i udostępniać swoje dane osobowe, nie możemy kontrolować gromadzenia, przechowywania lub wymiany informacji zebranych przez tę stronę. Na przykład, jeżeli kupiłeś komunikator od sprzedawcy w swoim kraju, sprzedawca ten może zbierać dane osobowe w ramach przeprowadzania transakcji. Osoba, która zainstalowała urządzenie może zachować informacje, które podałeś, aby pomóc w obsłudze urządzenia w razie potrzeby. Zawsze sprawdzaj politykę prywatności dla każdej firmy, która zbiera dane osobowe. Na jak długo Toymail zapisuje moje dane osobowe i jak mogę je usunąć? Toymail przechowuje Twoje dane osobowe na serwerach w chmurze Toymail tak długo, jak pozostają Państwo klientami Toymail w celu świadczenia Państwu usług. Jak opisano powyżej, pewne informacje są zapisywane bezpośrednio na urządzeniu Toymail. Wszystkie informacje są szyfrowane i nie są ogólnie dostępne. Można usunąć informacje o urządzeniu Toymail przez zresetowanie do ustawień fabrycznych (za pomocą opcji "Reset" w menu Ustawienia "Settings"). Jeśli chcesz usunąć Twoje dane osobowe z serwerów Toymail, prosimy o kontakt pod adresem team@toymailco.com. Ze względu na sposób świadczenia pewnych usług, po usunięciu tych informacji, kopie zapasowe mogą pozostać jeszcze przez pewien czas, zanim zostaną one ostatecznie usunięte. Nasze zasady mogą być aktualizowane w przyszłości, dlatego w przyszłości sprawdź ponownie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt na team@toymailco.com. Aby uzyskać pełne informacje, zapoznaj się z warunkami użytkowania na stronie http://www.toymail.co/terms. Aktualizacja: 16.10.2013
BEZPIECZEŃSTWO Na początek, jeśli Twoje dziecko posiada urządzenie Toymail, upewnij się, że konto użytkownika Toymail jest podłączone tylko do tych użytkowników których znasz i którym ufasz. Dzieci muszą otrzymać przyzwolenie rodziców przed rozpoczęciem korzystania z usług naszych aplikacji. Sugerujemy, aby dzieci poniżej 13 lat, korzystały z konta użytkownika wyłącznie pod kontrolą rodzica. Po skonfigurowaniu konta w aplikacji użytkownika, hasła są zaszyfrowane. Jeśli potrzebujesz, zresetować hasło, będziesz zmuszony potwierdzić tę operację za pośrednictwem poczty e-mail. Jakie informacje są zbierane od dzieci poniżej 13go roku życia?. Użytkownicy poniżej 13 są upoważnieni do korzystania z aplikacji Toymail wyłącznie pod nadzorem rodzica / opiekuna. W rezultacie tego, świadomie nie zbieramy adresów e-maili lub innych informacji kontaktowych bezpośrednio od dzieci poniżej 13 roku życia. Gdy dzieci korzystają z aplikacji Toymail, nagrania audio są przechowane w ramach jego używania. Jaką kontrolę nad informacjami o koncie i treściami mają rodzice? Dzieci do lat 13 nie są uprawnione do tworzenia własnych kont, lecz muszą użytkować konto rodzica. Dlatego rodzice mają pełną kontrolę nad wszystkimi informacjami o koncie i treści dla dzieci poniżej 13 r.ż. Rodzic może przeglądać i usuwać pliki audio na swoim koncie, a także może trwale usunąć swoje konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail w języku angielskim na adres team@toymailco.com lub dzwoniąc pod numer w USA (Tel: 888-723-5741). Czy inni użytkownicy mogą skontaktować się z moim dzieckiem lub uzyskać dostęp do moich danych poprzez Toymail? Ze względów bezpieczeństwa, aplikacja Toymail jest tak skonstruowana, że nie ma możliwości, aby użytkownicy kontaktują się ze sobą za pośrednictwem Toymail do momentu potwierdzenia zaproszenia znajomego. Rodzice są zobowiązani do monitorowania przyjaciół ich dziecka, jak również do weryfikacji treści wiadomości audio, które są wysyłane i odbierane przez urządzenie. Aby uzyskać pełne informacje, zapoznaj się z naszymi warunkami użytkowania i prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności danych lub swoich dzieci, proszę napisz do nas na team@toymailco.com (kontakt w języku angielskim). Toymail Co traktuje bezpieczeństwo bardzo poważnie i dba o integralność danych osobowych. Używamy ekonomicznie uzasadnionych metod fizycznych, administracyjnych i technicznych do transmitowania danych bezpiecznie w tym HTTPS, SSL i szyfrowania 128bit. Dane są przechowywane przy użyciu usługi Amazon S3 w chmurze. Toymail Co nie może jednak zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie pokonać środków bezpieczeństwa lub wykorzystać danych osobowych do niewłaściwych celów. W przypadku wydostania się informacji pod naszą kontrolą, w wyniku naruszenia systemów bezpieczeństwa, podejmiemy stosowne kroki w celu zbadania sytuacji i zgłosić sprawę odpowiednim organom, poinformujemy także osoby których informacje mogą być zagrożone i podejmiemy inne kroki, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone - KUSHA 2019