zwierzak wifi komunikator TOYMAIL z Polski
GWARANCJA

Producent Toymail Co. oraz Dystrybutor (“Toymail”) udzielają produktom marki “Toymail”, gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania produktu, w stosunku do wad materiałowych oraz błędów wykonania, w ramach normalnego używania przez pierwotnego nabywcę lub użytkownika końcowego, zwanych dalej: “Kupującym”. Gwarancja nie obejmuje zużycia produktu wynikającego z jego właściwego użytkowania. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową konsumencką, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.

Jeśli w okresie objętym Gwarancją pojawią się wady produktu, za które ponosi odpowiedzialność sprzedawca “Toymail”, może on według własnego uznania:

- naprawić produkt przy użyciu nowych bądź używanych części zamiennych

- dokonać wymiany produktu na nowy, dokonać zwrotu zapłaty, pod warunkiem że produkt został odesłany do Sprzedawcy “Nanda” w czasie trwania gwarancji.

Podstawą realizacji naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu.

 

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

Gwarancją objęte są produkty "Toymail", produkowane przez “Toymail” lub na rzecz “Toymail”, które są sygnowane przez "Toymail". Gwarancją są objęte wyłącznie produkty zakupione Polsce, w oficjalnej sieci dystrybucji.

 

Niniejsza Gwarancja nie ma zastosowania do:

- szkód spowodowanych przez wypadek, upadek, nadużycie, manipulowanie lub zmianę produktu lub jakiejkolwiek ingerencji, poza kontrolą "Toymail"

- szkody wyrządzonej przez produkt w skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją, naturą produktu oraz jego przeznaczeniem

- produktu, ktory został otwarty, w który ingerował Kupujący lub gdy modyfikował produkt

- produktu na którym nie ma oznaczeń, potwierdzających pochodzenie produktu

- uszkodzeń wywołanych przez siły zewnętrzne takie jak na przykład woda, ogień.

- produktu, ktory był już naprawiany przez kogokolwiek innego niż “Toymail"

 

NIE MA ŻADNYCH WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH GWARANCJI INNYCH NIŻ TE WYMIENIONE POWYŻEJ,

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW PRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI ORAZ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

 

“TOYMAIL” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE LUB PRZYPADKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI. “TOYMAIL” NIE ODPOWIADA RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DOCHODÓW, STRAT RZECZYWISTYCH.

 

KUPUJĄCY-NABYWCA PRODUKTU, PONOSI WSZELKIE RYZYKO ORAZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, SZKODY, USZKODZENIA CIAŁA, NIERUCHOMOŚCI, W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM PRODUKTÓW “TOYMAIL”.

 

GWARANCJA, RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE OBOWIĄZUJĄ, GDY PRODUKT DOTKNIĘTY JEST USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI POCHODZENIA ZEWNĘTRZNEGO.

 

SERWIS GWARANCYJNY

Jeśli produkt nie działa prawidłowo lub potrzebne są części zamienne, Kupujący powinien skontaktować się za pomocą poczty e-mail z serwisem “toymail”: service@toymail.co, lub z polskim dystrybutorem: Kusha, ul. Marynarska 14, Warszawa,  serwis@toymail.pl, tel. +48 22 4480522

Wszelkie prawa zastrzeżone - KUSHA 2019